Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Vingåker

Våra företrädare

Kommunfullmäktigeledamöter 2019 – 2022

Lars-Göran Karlsson – gruppledare
Ulrika Grave – ledamot
Mats Karlsson – ledamot
Louise Karlsson– ledamot
Jan Karlsson – ledamot
Lilija Eriksson – ledamot
Roger Eriksson – ersättare
Tony Lind – ersättare
Hans Wallentin – ersättare

Kommunföreningsstyrelse 2019

Lars-Göran Karlsson – ordförande
Jan Karlsson – vice ordförande
Mats Karlsson – andre vice ordförande
Lilija Eriksson – ledamot
Ulrika Grave – ledamot
Ann Marie Eriksson – suppleant
Hans Wallentin – suppleant
Roger Eriksson – suppleant

Valberedningen 2019

Louise Karlsson, Roger Blom och Patrick Vinberg.

Kontaktuppgifter

Sverigedemokraterna Vingåker
c/o Karlsson
Midsommarvägen 8
643 92  Vingåker
073-6755678
e-post: vingaker@sd.se